Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

I. Az adatkezelő

Szolgáltató neve: Kovács Benke Soma egyéni vállalkozó.
Szolgáltató székhelye / levelezési címe: 7092 Nagykónyi, Dózsa Gy. u. 126/7.
Adószám: 69067200-1-17;  Nyilvántartási szám: 52651092
Telefonszáma: 20/4480718
E-mail címe:kobeso20@gmail.com

II. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Nem alkalmazok adatvédelmi tisztviselőt, mivel nem folytat olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné alkalmazását.

III. Az adatkezelés céljai, jogalapjai

Jelen tájékoztató célja, hogy e honlap látogatói és későbbi ügyfeleim átlátható és egyértelmű formában meg tudják állapítani, milyen személyes adatokat kezelek, és mi alapján teszem ezt. A közérthetőséget csak úgy látom biztosítottnak, ha a pontos jogszabályi előírásokat külön pontban sorolok fel, ezt a tájékoztató végén találod. Az adatkezelési tájékoztató célja az, hogy a weboldal látogatóit tájékozódjanak arról, hogy milyen személyes adatokat kezelekk, és mi alapján.

1.Kapcsolatfelvételi űrlap

A weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlap célja az online kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása. Az űrlapon nevet és email címet kérek megadni. Ezeket az adatokat hozzájárulás alapján kezelem.

2. Facebook oldal

A Facebookon üzemeltetek egy oldalt, melyet az online kapcsolatfelvételi lehetőség, hírekhez való hozzászólás, véleménynyilvánítás biztosítása, vállalkozás reklámozása, potenciális ügyfelek szerzése céljából használok, ezért itt is találkozom személyes adatokkal (név, hozzászólás), amelyekhez az érintett hozzájárulásával jutok. Privát üzenetküldésre itt nincs lehetőség, kérünk, keress valamely más nyilvános elérhetőségemen.

3. Számlázás

Kovács Benke Soma egyéni vállalkozó az elvégzett munkáról számlát állít ki,  ehhez kérem a számlázási nevet és címet, cég esetében az adószámot is.

4. Kapcsolatfelvétel telefonon keresztül

A weboldalon kihelyeztem egy telefonszámot. Ha ezen hívsz,  Kovács Benke Soma fogja felvenni a telefont, így látni fogom a telefonszámodat. Valószínűleg bemutatkozol, így a nevedet is megismerem. A hozzájárulásod alapján kezelem ezeket az adatokat, abból a célból, hogy visszahívhassalak, ha épp nem tudom felvenni a telefont. Ha nem alakul ki közöttünk üzleti kapcsolat, a telefonszámot és hozzá kapcsolódó nevet nem mentem el.

5. Sütik („Cookies”)

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Ezt a sávot a weboldalon alul találod meg. Amennyiben nem szeretnéd engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatod a böngésződ beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.
A cookiek használatára vonatkozó jogszabály ITT olvasható. A cookiek által begyűjtött információk bizonyos idő után automatikusan törlődnek.

(Ha nem szeretnéd, hogy a sütik tevékenykedjenek nálad, meggátolhatod őket, fileokat törölhetsz.)

Weboldalam látogatáselemző szoftvert használ (a Google Inc. (“Google”) által működtetett Google Analytics), kisméretű, bizonyos esetben a személyes adataidat tartalmazó adatfájlokat helyez el a számítógépeden. Erről értesítést is kapsz, ha először az oldalra látogatsz, és jóváhagyásodat kérjük ehhez. Az adatfájlok a weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, az információk az üzemeltetőhöz kerülnek. Ezen adatfájlok pontos nevéről (_ga, _gat, _gid), funkciójáról ezen az oldalon kapsz tájékoztatást. A Google Analytics a böngésző révén kapott IP-számot anonimizáltan tárolja. Az adatokat 24 hónapig őrzi, minden új munkamenetnél ez a folyamat újra indul. Amennyiben meg szeretnéd akadályozni, hogy a Google Analytics bármely weboldalon hozzáadja látogatásodat az analitikához, használd ezt a bővítményt (bármely böngészőre elérhető).

A Google olyan cookie-kat is használ, amelyek arra szolgálnak, hogy a különböző eszközeiden végzett tevékenységeidet összehangolja, ha korábban bejelentkeztél rajtuk Google-fiókodba. Mindezt a felhasználónak megjelenő hirdetések eszközökön átnyúlóan történő összehangolása és a konverziós események mérése érdekében teszi. Ha nem szeretnéd, hogy a Google hirdetések összehangoltan, eszközeiden megjelenjenek neked, a Hirdetésbeállítások segítségével kikapcsolhatod a hirdetések személyre szabását.

Ha előzőleg cookie-t kaptál a Facebook-tól – van fiókod/felkerested a facebook.com oldalt –, a böngésződ adatokat küld ezzel a cookie-val kapcsolatban, amikor a “Tetszik” gombbal vagy más közösségi beépülő modullal ellátott webhelyet (mint ez a weboldal) keresel fel. Erről bővebb információt itt találsz.

Bővebb információt a Facebook sütikről ezen az oldalon találsz.

IV. Hozzájárulás visszavonása

Adatkezelésünk a hozzájárulásodon alapul a következő tevékenységeknél:

 • a weboldal kapcsolati űrlapján keresztül történő kapcsolatfelvétel az érdeklődők részéről
 • Facebook oldal üzemeltetése
 • látogatottsági statisztika készítése
 • telefonon történő kapcsolatfelvétel.

A hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod egyszerűen. Facebook oldal esetén visszavonhatod az oldal lájkolását, privát üzenet és hozzászólás esetén törölheted azokat. Más, hozzájáruláson alapuló adatkezelési műveleteknél, arra kérünk, hogy írj egy e-mailt az kobeso20@gmail.com e-mail címre. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

V. Szerződés és jogi kötelezettség

A számlázási adatok vezetése és a számla kiállítása egy munka elvégzése után jogszabályban előírt kötelezettségem. Ha a kért adatokat a szolgáltatást igénybe vevő nem adja át, lehetetlen teljesíteni a megrendelést. Vállalkozásom jogi-, és természetes személyekkel köt szerződést, így személyes adatok is kerülhetnek  hozzám, például az ügyfél neve, telefonszáma, e-mail címe, vagy a jogi személy képviselőjének a neve. A szolgáltatás megrendelésekor létrejövő szerződéskötés feltétele, hogy ezeket az adatokat ismerjem, tudnom kell, ki a másik fél, hol érem el. Az adatok ismerete nélkül a szerződést nem tekintem megkötöttnek és a szolgáltatást nem tudom teljesíteni.

VI. Az adatok tárolásának időtartama

 • Kapcsolatfelvételi űrlap (név, email cím) – üzleti kapcsolat lezárásáig, de hathavonta felülvizsgálat
 • Facebook oldal (név, hozzászólás) – oldal törléséig, érintett általi oldalkedvelés visszavonásáig, érintett törlési műveletéig
 • Számlázási név és cím – jogszabályban előírt ideig, egyéni vállalkozások esetében tárgyév + 5 év. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot legalább 6 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
 • Weboldal karbantartási munkák (pl. biztonsági mentés tárolása) – szerződés fennállásáig
 • motofull.hu weboldalról érkező sütik – sütik érvényességi idejéig, ill. amíg a felhasználó nem törli a böngészőjéből azokat
 • GA látogatottsági statisztika – 24 hónap

VII. Biztonsági intézkedések

Megfelelő biztonsági intézkedésekkel gondoskodom arról, hogy a személyes adatokat védjem a jogosulatlan hozzáférés ellen, a téves nyilvánosságra hozatal ellen.

VIII. Címzettek

Vállalkozásom egyes feladatai ellátása érdekében adatfeldolgozókat veszek igénybe.

Tárhelyszolgáltatás:
23VNet Kft./www.hostit.hu
E-mail: info@net23.hu

1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (Hozzáférés a honlap teljes tartalmához, saját domaines e-mail címre érkező e-mailek továbbítása.)

E-mailek fogadása és küldése: 
Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA (Hozzáférés a levelezéshez és annak minden adatához.)

Futárszolgálat

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi
GLS Európa u. 2.
info@gls-hungary.com (Hozzáférés a vásárlók nevéhez, szállítási címéhez, telefonszámához.)

Facebook oldal: 
Facebook Inc.
Menlo Park, California, USA
Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update (Hozzáférés a felhasználó nevéhez, kommentjéhez.)

Facebook pixel:
Facebook Inc.
Menlo Park, California, USA (Hozzáférés a HTTP-fejléchez [IP cím, oldal helye, átirányító, felhasználói ügynök], képpont azonosító, Facebook cookie.)

Google Analytics:
Google Inc., Mountain View, California, USA (Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez.)

IX. Harmadik országba továbbítás

Egyedüli harmadik ország, amelybe adattovábbítás történik, az Amerikai Egyesült Államok. Az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en), amelyet a Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks), a Facebook (https://www.facebook.com/about/privacyshield) is betart. Az Automattic szerződésbeni záradék révén felel meg a GDPR-nek.

X. Az érintettek jogai

1.Hozzáférés a személyes adatokhoz

Weboldalunk látogatói, vásárlóink jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni a következő információkhoz:

 • adatkezelés céljai
 • az érintett személyes adatok kategóriái
 • címzettek, akikkel / amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, beleértve a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket,
 • az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Az adatkezelés célja
Vezeték-és keresztnév A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
E-mail cím Kapcsolattartás.
Telefonszám Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
Számlázási név és cím A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
Szállítási név és cím A házhoz szállítás lehetővé tétele javított alkatrész esetén.
A vásárlás/regisztráció időpontja Technikai művelet végrehajtása.
A vásárlás/regisztráció kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársa kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát rendelkezésére bocsátom, a további másolatok költségeiért díjat számolok fel. Ha a kérelem elektronikus úton került benyújtásra, az információkat a következő formátumok valamelyikében adom,át:.doc, .pdf, .xls, .jpg. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

2. Helyesbítéshez való jog

Weboldalam látogatói, vásárlóink jogosultak arra, hogy helyesbítést kérjenek a rájuk vonatkozó pontatlan személyes adatokkal kapcsolatban. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérhető a hiányos személyes adatok kiegészítése. A helyesbítésről minden olyan címzettet tájékoztatnom kell, akivel a személyes adatot közöltem, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésre tájékoztatom a címzettekről.

3. Törléshez való jog

Késedelem nélkül köteles vagyok törölni ügyfeleim,a  weboldal látogatói kérésére, vagy kérés nélkül is a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttem, vagy kezeltem;
 • a látogató visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • a látogató tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelem;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha nyilvánosságra hoztam a személyes adatot, amelyet törölni kell, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszem az ésszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassam az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy ügyfelem/látogatóm kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának illetve másodpéldányának törlését.

Nem kell törölnöma személyes adatokat, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Amennyiben ilyen adat törlésére érkezik kérés, megfontolom, és írásban megválaszolom a döntést.

A törlésről minden olyan címzettet tájékoztatnom kell, akivel a személyes adatot közöltem, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Ügyfeleimet/a felhasználót kérésre tájékoztatjuk a címzettekről.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ügyfelem/a weboldal látogatója jogosult kérni az adatkezelés korlátozását, ha:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát, tisztázásig
 • az adatkezelés jogellenes, és az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségem a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az ügyfél / vásárló igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az ügyfél/vásárló tiltakozott a jogos érdekből történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az ügyfél/vásárló hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás feloldásáról az ügyfelet / láogatót előzetesem tájékoztatjuk. A korlátozásról minden olyan címzettet tájékoztatnom kell, akivel a személyes adatot közöltem, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az ügyfelet/ a felhasználót kérésre tájékoztatom a címzettekről.

5. Adathordozáshoz való jog

Az automatizált módon történő adatok kezelése esetén, amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződéses jogalap, vásárlónk/a weboldal látogatója jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésemre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ez technikailag megvalósítható. Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

6. Tiltakozás joga

Ügyfelem / látogatóm tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor, amennyiben az adatkezelés jogalapja jogos érdek. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetem tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek ügyfelem / látogatóm érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Nem végzek automatizált döntéshozatalt és profilalkotást.

XI. Panasz esetén

Személyes adataidat a legnagyobb körültekintéssel kezelem, ha ennek ellenére mégis úgy érzed, hogy nem tettem meg mindent a személyes adataid védelme érdekében, vagy egyszerűen csak kérdésed van, ide írj: kobeso20@gmail.com

Ha az adatkezelési elveket megsértem, az érintettek bíróság előtt gyakorolhatják jogérvényesítési lehetőségeiket, polgári per keretében. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

A per az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét itt találod).

Továbbá, bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkeresheted a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu).

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

XII. Automatizált döntéshozatal

Cégünkben nincs automatizált döntéshozatal.

XIII. Az adatkezelések jogalapjának meghatározásakor ezen jogszabályhelyeket vettem figyelembe

A honlapon történő kapcsolatfelvétel, a Facebook oldal üzemeltetése, látogatottsági statisztika és konverziómérés, a sütik és vásárlások alkalmával történő adatkezelések kapcsán a Az Európai Parlement és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontját vettem figyelembe.

A számlázással kapcsolatos adatkezelés alapja az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 78. § (3) bek. (bizonylatok megőrzési határideje) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) (számla kötelező elemei).

Alapvető rendelkezéseim

Ez az Adatkezelési tájékoztató 2018. július 12-én készült, és ha olyan új iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok válnak ismertté, amelyek miatt módosítanom kell, felülvizsgálom a tartalmát. Amennyiben vállalkozói tevékenységi köreimben változások lesznek, új marketing eszközöket alkalmazok, ezt az adatkezelési tájékoztatót módosítom.

Az Adatkezelő részletes adatkezelési szabályzata elérhető az Adatkezelő honlapján, a www.motofull.hu címen. Adatvédelmi Tájékoztató letöltése: LETÖLTÉS

 1. Szolgáltatóként fenntartok magamnak minden jogot a teljes weboldal, ill. annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása, értékesítése írásos hozzájárulásunk és engedélyünk nélkül!
 2. Felhasználóként tudomásul veszed, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén, kötbért kell fizetned. A kötbér összege szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználóként tudomásul kell venned, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészed az oldalt! A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltatóként, közjegyzői ténytanúsítást alkalmazunk, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítjuk át.
 3. A weboldal non-stop nyitva tartással üzemel. Az időnkénti karbantartási munkálatokat előre jelezzük a weboldalunkon és a közösségi portáljainkon.

Nagykónyi, 2018. 07. 12.